9:18 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 30/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 30/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:35 Creed Creed
03:50 Bản Báo Cáo Thiểu Số Minority Report
06:20 Cuộc Chiến Với Ông Nội The War With Grandpa
08:00 Dặm Xanh The Green Mile
11:10 Phi Vụ Hoàn Lương Honest Thief
12:55 Gretel & Hansel: Truyện Cổ Kỳ Dị Gretel & Hansel
14:25 Mamma Mia! Mamma Mia!
16:15 Truy Tìm Dấu Vết The Vanished
18:15 Điệp Viên Không Hoàn Hảo Central Intelligence
20:10 Người Hobbit: Đại Chiến 5 Cánh Quân The Hobbit: The Battle Of The Five Armies
22:40 Mặt Trái Phố Wall Money Monster
Lịch phát sóng Fox Movies 30/7/2021