11:01 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 29/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 29/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:45 Dặm Xanh The Green Mile
04:55 Khét Tiếng Infamous
06:40 Kháng Chiến Resistance
08:45 Ngày Thanh Trừng: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên The First Purge
10:30 Mặt Trái Phố Wall Money Monster
12:15 Quý Ông Thế Giới Ngầm The Gentlemen
14:05 Hỏa Ngục Inferno
16:10 Uy Hiếp Seized
17:40 Bản Báo Cáo Thiểu Số Minority Report
20:10 Gretel & Hansel: Truyện Cổ Kỳ Dị Gretel & Hansel
21:45 Cảnh Sát Người Máy Robocop (2014)
23:45 Quý Ông Thế Giới Ngầm The Gentlemen
Lịch phát sóng Fox Movies 29/7/2021