1:51 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 27/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 27/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Yêu Tinh Poltergeist (2015)
02:10 Còn Mãi Nơi Đây Still Here
03:55 Biệt Đội Săn Ma (1984) Ghostbusters (1984)
05:45 Hỏa Ngục Inferno
07:50 Huyền Thoại Hercules Hercules
09:35 Cuộc Chiến Với Ông Nội The War With Grandpa
11:20 Truy Tìm Dấu Vết The Vanished
13:20 Siêu Trộm Nhà Chọc Trời Tower Heist
15:10 Sherman Và Chú Chó Mr.Peabody Mr. Peabody & Sherman
16:50 Phù Thủy The Witch
18:25 Ngày Thanh Trừng: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên The First Purge
20:10 Dặm Xanh The Green Mile
23:20 Phi Vụ Hoàn Lương Honest Thief
Lịch phát sóng Fox Movies 27/7/2021