3 August, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 27/6/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 27/6/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:20 Indiana Jones Và Ngôi Đền Tàn Khốc Indiana Jones And The Temple Of Doom
03:25 Scott Pilgrim Chống Lại Cả Thế Giới Scott Pilgrim Vs The World
05:20 Biệt Đội Săn Ma (2016) Ghostbusters (2016)
07:20 Miền Đất Hứa Dreamland
09:05 Lách Luật Kiểu Mỹ American Made
11:05 Rô Bốt Đại Chiến Transformers
13:30 Rô Bốt Đại Chiến: Bại Binh Phục Hận Transformers: Revenge Of The Fallen
16:00 Rô Bốt Đại Chiến: Vùng Tối Của Mặt Trăng Transformers: Dark Of The Moon
18:40 Không Đội Trời Chung Archenemy
20:10 Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4 Fast And Furious
22:05 Thu Nhỏ Downsizing
Lịch phát sóng Fox Movies 27/6/2021