27 July, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 22/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 22/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 Người Con Trai Thứ Bảy Seventh Son
00:10 Bước Chân Đầu Tiên First Man
02:35 Kẻ Săn Mồi Khát Máu Hunter’S Moon
04:05 Những Kẻ Phản Diện Villains
05:35 Mượn Xác The Unfamiliar
07:10 Chơi Hay Chết? Truth Or Dare
08:55 Ngày Thanh Trừng: Vô Chính Phủ The Purge: Anarchy
10:45 Siêu Trộm Nhà Chọc Trời Tower Heist
12:35 Gấu Trúc Kungfu 3 Kung Fu Panda 3
14:15 Du Hành Giữa Các Vì Sao Star Trek
16:25 Cuộc Chiến Với Ông Nội The War With Grandpa
18:10 Mắt Đại Bàng Eagle Eye
20:10 Yêu Tinh Poltergeist (2015)
21:50 Du Hành Giữa Các Vì Sao: Chìm Trong Bóng Tối Star Trek: Into Darkness
Lịch phát sóng Fox Movies 22/7/2021