13 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 19/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 19/4/2021

00:15:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
01:00:00 A DEADLY ADOPTION : KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG
02:30:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
04:05:00 50 FIRST DATES : 50 LẦN HẸN ĐẦU TIÊN
05:50:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
07:25:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
08:55:00 CLARA’S GHOST : HỒN MA CỦA CLARA
10:35:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
12:40:00 SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK : CHUYỆN KINH DỊ LÚC NỬA ĐÊM
14:30:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
16:20:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
18:20:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
20:10:00 UNTOGETHER : KHÔNG CÙNG NHAU
21:55:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
23:30:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
Lịch phát sóng Fox Movies 19/4/2021