13 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2021

00:55:00 BILL & TED FACE THE MUSIC : BILL VÀ TED GIẢI CỨU THẾ GIỚI
02:30:00 INFAMOUS : KHÉT TIẾNG
04:15:00 HONEY BOY : CẬU BÉ NGỌT NGÀO
05:55:00 BURN : ĐỐT
07:30:00 MOSLEY
09:10:00 FEEDBACK : ĐÊM PHÁT THANH ÁC MỘNG
10:50:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
12:50:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
14:10:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
16:15:00 PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
18:05:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
20:10:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
22:15:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2021