26/05/2022 - 9:20 AM

Lịch phát sóng Fox Movies 17/6/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 17/6/2020

01:40:00 DEADLY SHORES : HÒN ĐẢO CHẾT CHÓC
03:15:00 POLTERGEIST (2015) : YÊU TINH
04:55:00 CAPTIVE STATE : ĐẾ CHẾ MỚI
06:50:00 JACK REACHER
09:05:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER 2: KHÔNG QUAY ĐẦU
11:05:00 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME : HOÀNG TỬ BA TƯ: DÒNG CÁT THỜI GIAN
13:05:00 GALVESTON : TỬ ĐỊA BÁO THÙ
14:40:00 INFERNO : HỎA NGỤC
16:45:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
18:20:00 PRIMAL : QUÁI VẬT NGUYÊN SINH
20:00:00 MARY POPPINS RETURNS : MARY POPPINS TRỞ LẠI
22:15:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
Lịch phát sóng Fox Movies 17/6/2020