13 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2021

00:05:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
01:45:00 FEEDBACK : ĐÊM PHÁT THANH ÁC MỘNG
03:25:00 A DEADLY ADOPTION : KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG
04:55:00 FUN WITH DICK AND JANE : VỢ CHỒNG SIÊU QUẬY
06:30:00 MORTAL : QUYỀN NĂNG ĐẶC BIỆT
08:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
09:00:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
09:45:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
11:20:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
13:15:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
14:50:00 BILL & TED FACE THE MUSIC : BILL VÀ TED GIẢI CỨU THẾ GIỚI
16:30:00 INFAMOUS : KHÉT TIẾNG
18:15:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
20:10:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
22:10:00 SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK : CHUYỆN KINH DỊ LÚC NỬA ĐÊM
Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2021