5 August, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 15/6/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 15/6/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:45 Ảo Giác Synchronic
03:35 Bắt Cóc Phụ Huynh Family Weekend
05:25 Hành Khách Passengers (2016)
07:25 Gia Đình Addams The Addams Family (2019)
09:00 Sứ Xở Diệu Kỳ Của Willy Willy’S Wonderland
10:35 Cậu Bé Pinocchio Pinocchio
12:45 Đổi Vai The Change-Up
14:40 Căn Phòng Khủng Khiếp Panic Room
16:35 Đại Chiến Pixels Pixels
18:30 Sinh Nhật Chết Chóc Happy Death Day
20:10 Ava Ava
21:55 Ảo Giác Synchronic
23:40 Đại Chiến Pixels Pixels
Lịch phát sóng Fox Movies 15/6/2021