8:25 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 12/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 12/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
02:20 Còn Mãi Nơi Đây Still Here
04:05 Hồn Ma Của Clara Clara’S Ghost
05:45 Mượn Xác The Unfamiliar
07:20 Creed Creed
09:35 Vùng Đất Câm Lặng A Quiet Place
11:10 Nhiệm Vụ Khó Khăn Line Of Duty
12:55 Cái Chết Của Tôi Death Of Me
14:35 Cảnh Sát Người Máy Robocop (2014)
16:35 Gã Mập Fatman
18:20 Điệp Viên 3X: Phản Đòn Xxx: Return Of Xander Cage
20:10 Ngày Thứ Bảy The Seventh Day
21:45 Mắt Đại Bàng Eagle Eye
23:50 Mẹ Quỷ The Wretched
Lịch phát sóng Fox Movies 12/7/2021