31/01/2023 - 2:51 PM

Lịch phát sóng Disney Channel

Lịch phát sóng Discovery 11/6/2022

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3) 01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3) 01:25:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST 02:15:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM 03:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 9/6/2022

00:35:00 LOOKING FOR LOST CITIES : ĐI TÌM NHỮNG THÀNH PHỐ MẤT TÍCH 02:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2) 03:05:00 ABALONE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 3) 03:55:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15) 04:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN …

Chi tiết