12:04 AM - 02/12/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 14/8/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 14/8/2021

00:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
01:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
02:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
02:45:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
05:45:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:25:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
07:50:00 MILO MURPHY’S LAW : ĐỊNH LUẬT MILO MURPHY
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
09:45:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
10:00:00 INSPECTOR GADGET 2 : THANH TRA GADGET 2
11:45:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
12:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
12:30:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
13:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
13:30:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
13:55:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
14:20:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
14:30:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
15:00:00 CINDERELLA II: DREAMS COME TRUE : LỌ LEM PHẦN II: GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT
16:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
17:30:00 MARVEL’S SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
18:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA LEGENDS : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG – NHỮNG HUYỀN THOẠI
18:30:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:15:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
19:30:00 BEYBLADE BURST : BEYBLADE: CON QUAY BÙNG NỔ
20:00:00 INSPECTOR GADGET 2 : THANH TRA GADGET 2
21:40:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
22:00:00 JUST ROLL WITH IT : VƯỢT QUA THÁCH THỨC
22:30:00 JUST ROLL WITH IT : VƯỢT QUA THÁCH THỨC
23:00:00 THE PIRATES! BAND OF MISFITS : CƯỚP BIỂN! BĂNG CƯỚP LẬP DỊ
Lịch phát sóng Disney Channel 14/8/2021