10:25 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 13/8/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 13/8/2021

00:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
01:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
02:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
02:45:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
05:45:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
08:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
08:50:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
09:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
09:30:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
10:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:25:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
11:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
11:45:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
12:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA LEGENDS : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG – NHỮNG HUYỀN THOẠI
12:30:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA LEGENDS : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG – NHỮNG HUYỀN THOẠI
13:00:00 BEYBLADE BURST SURGE : CON QUAY BÙNG NỔ: VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO
13:35:00 BEYBLADE BURST SURGE : CON QUAY BÙNG NỔ: VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO
14:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
14:25:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
14:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
15:00:00 OPEN SEASON : MÙA SĂN BẮN
16:35:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:00:00 SUPA STRIKAS : ĐỘI BÓNG SUPA STRIKAS
17:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
18:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA LEGENDS : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG – NHỮNG HUYỀN THOẠI
18:30:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:15:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
19:30:00 BEYBLADE BURST : BEYBLADE: CON QUAY BÙNG NỔ
20:00:00 BEYBLADE BURST : BEYBLADE: CON QUAY BÙNG NỔ
20:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
21:00:00 SYDNEY TO THE MAX : SYDNEY VÀ BỐ MAX
21:30:00 SECRETS OF SULPHUR SPRINGS : BÍ ẨN Ở THÀNH PHỐ SULPHUR SPRINGS
22:00:00 THE LITTLE MERMAID: ARIEL’S BEGINNING : NÀNG TIÊN CÁ: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ARIEL
23:35:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
Lịch phát sóng Disney Channel 13/8/2021