9:32 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 9/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 9/8/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
02:15:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
03:55:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
04:20:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
04:45:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
05:35:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
07:50:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
08:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA (S2)
09:05:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:10:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:35:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
12:25:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
13:15:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
14:05:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
14:55:00 DARKNESS : BÓNG TỐI
15:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
16:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
17:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
19:10:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
20:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
21:55:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
22:50:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
23:45:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery Channel 9/8/2021