11:14 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 5/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 5/8/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
04:45:00 GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
08:15:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 REACHING THE SKY : VƯƠN TỚI BẦU TRỜI
11:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
12:25:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
14:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
15:45:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
16:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
17:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
18:15:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
19:10:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
20:05:00 COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
21:55:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
22:20:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
Lịch phát sóng Discovery Channel 5/8/2021