27 July, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 5/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 5/7/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) (ĐẶC BIỆT)
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (SPECIALS) (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) (ĐẶC BIỆT)
02:15:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
03:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
04:45:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
05:35:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN S506 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
09:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 EXPEDITION UNKNOWN S506 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
12:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
13:15:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
14:05:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI (PHẦN 4)
14:55:00 DARKNESS : BÓNG TỐI
15:45:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
16:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
17:25:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN S506 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
19:10:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
20:05:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
21:00:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
21:55:00 BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
22:50:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
23:45:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
Lịch phát sóng Discovery Channel 5/7/2021