11:42 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 29/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 29/7/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
04:45:00 GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
09:05:00 TBA
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
12:25:00 TBA
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
14:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
15:45:00 RONDA ROUSEY UNCAGED : CHUYẾN THÁM HIỂM KHÔNG DÙNG LỒNG CỦA RONDA ROUSEY
16:35:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
17:25:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
19:10:00 TBA
20:05:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
21:55:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 TBA
Lịch phát sóng Discovery Channel 29/7/2021