12:25 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 27/11/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 27/11/2021

00:35:00 ARGO: INSIDE STORY : NỘI TÌNH: ARGO
01:25:00 JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER (S1) : VỤ ÁN MẠNG BẤT TẬN
02:15:00 LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX (S1) : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
04:45:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
05:35:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S7) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
06:35:00 MONSTER GARAGE (S1) : XƯỞNG ĐỘ XE KHỦNG
07:25:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
08:15:00 ED STAFFORD: INTO THE UNKNOWN (S1) : ED STAFFORD: DẤN THÂN VÀO CHỐN LẠ
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
09:55:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE (S2) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
10:45:00 BEATING COVID-19 (S1)
11:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7)
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
13:15:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
14:05:00 SURVIVAL BIBLE (S1)
14:55:00 BEAR GRYLLS: EXTREME SURVIVAL CAUGHT ON CAMERA (S1) : BEAR GRYLLS: NHỮNG VỤ SỐNG SÓT CỰC HIẾM MÀ MÁY
15:20:00 TOP 5 STAY ALIVE (S1) : TỐP 5 SINH TỒN
15:45:00 THE WHEEL (S1) : BÁNH XE VẬN MỆNH
16:35:00 THE WHEEL (S1) : BÁNH XE VẬN MỆNH
17:25:00 THE WHEEL (S1) : BÁNH XE VẬN MỆNH
18:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
18:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
19:10:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
20:05:00 BEATING COVID-19 (S1)
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7)
21:55:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
22:50:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00 ED STAFFORD: INTO THE UNKNOWN (S1) : ED STAFFORD: DẤN THÂN VÀO CHỐN LẠ
Lịch phát sóng Discovery Channel 27/11/2021