12:28 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 26/11/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 26/11/2021

00:35:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
01:25:00 MONSTER GARAGE (S1) : XƯỞNG ĐỘ XE KHỦNG
02:15:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
04:45:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
05:35:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S7) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:05:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
12:25:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
13:15:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
14:05:00 MONSTER GARAGE (S1) : XƯỞNG ĐỘ XE KHỦNG
14:55:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
15:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
16:35:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
17:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
18:15:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
19:10:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
20:05:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
20:30:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
21:00:00 ARGO: INSIDE STORY : NỘI TÌNH: ARGO
21:55:00 JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER (S1) : VỤ ÁN MẠNG BẤT TẬN
22:50:00 LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX (S1) : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT
23:45:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery Channel 26/11/2021