3:06 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 25/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 25/7/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
03:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 6)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
06:35:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
08:15:00 BERING SEA GOLD SPECIAL (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9) (TẬP ĐẶC BIỆT)
09:05:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
09:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
10:45:00 BERING SEA GOLD SPECIAL (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9) (TẬP ĐẶC BIỆT)
11:35:00 TBA
12:25:00 TBA
13:15:00 TBA
14:05:00 TBA
14:55:00 TBA
15:45:00 BEAR VS SHARK : CHÀNG BEAR SO VỚI CÁ MẬP
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
18:15:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
19:10:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
20:05:00 TBA
21:00:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:55:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
22:50:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
23:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery Channel 25/7/2021