10:05 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 23/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 23/7/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
04:45:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
05:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
08:15:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
09:05:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
11:35:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
12:25:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
14:55:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
15:45:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
18:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
19:10:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
20:05:00 NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
21:00:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 DARKNESS : BÓNG TỐI
23:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
Lịch phát sóng Discovery Channel 23/7/2021