28 July, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 2/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 2/7/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
02:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
04:45:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
05:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
08:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
09:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
12:25:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
14:55:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
15:45:00 CODES AND CONSPIRACIES (S2) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 2)
16:35:00 CODES AND CONSPIRACIES : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU
17:25:00 CODES AND CONSPIRACIES : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN S506 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
19:10:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
20:05:00 NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
21:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
21:25:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
21:55:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI (PHẦN 4)
22:50:00 EVIL LIVES HERE (S2) : ÁC QUỶ SỐNG Ở ĐÂY (PHẦN 2)
23:45:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
Lịch phát sóng Discovery Channel 2/7/2021