6:31 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 18/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 18/7/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
02:15:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
03:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (SPECIALS) (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) (ĐẶC BIỆT)
05:35:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
06:35:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
08:15:00 BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
09:05:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
09:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
10:45:00 BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:35:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
12:25:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
13:15:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
14:05:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
14:55:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
15:45:00 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN: ĐÃ SỬA XONG
16:35:00 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN: ĐÃ SỬA XONG
17:25:00 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN: ĐÃ SỬA XONG
18:15:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
19:10:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
20:05:00 TBA
21:00:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:55:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
22:50:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
23:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery Channel 18/7/2021