5 August, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 15/6/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 15/6/2021

00:35:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
01:25:00 BERING SEA GOLD SPECIAL (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9) (TẬP ĐẶC BIỆT)
02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:55:00 ED STAFFORD: INTO THE UNKNOWN : ED STAFFORD: DẤN THÂN VÀO CHỐN LẠ
04:45:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
05:35:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:25:00 ED STAFFORD: INTO THE UNKNOWN : ED STAFFORD: DẤN THÂN VÀO CHỐN LẠ
08:15:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
10:45:00 ED STAFFORD: INTO THE UNKNOWN : ED STAFFORD: DẤN THÂN VÀO CHỐN LẠ
11:35:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
13:15:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
14:05:00 BERING SEA GOLD SPECIAL (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9) (TẬP ĐẶC BIỆT)
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 BUSHCRAFT BUILD-OFF : CUỘC THI CHẾ TẠO THỦ CÔNG
16:35:00 BUSHCRAFT BUILD-OFF : CUỘC THI CHẾ TẠO THỦ CÔNG
17:25:00 BUSHCRAFT BUILD-OFF : CUỘC THI CHẾ TẠO THỦ CÔNG
18:15:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
19:10:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
20:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:00:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
21:55:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
23:45:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
Lịch phát sóng Discovery Channel 15/6/2021