11:18 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 13/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 13/8/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
01:25:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
01:50:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
04:20:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
04:45:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
05:10:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
05:35:00 GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
07:50:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
08:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA (S2)
09:05:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:10:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:35:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
14:05:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
14:30:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
14:55:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
15:45:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
16:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
17:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
19:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
20:05:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
21:00:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 DARKNESS : BÓNG TỐI
23:45:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
Lịch phát sóng Discovery Channel 13/8/2021