8:53 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 12/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 12/8/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
04:20:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
04:45:00 GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
07:50:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
08:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:10:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
14:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
15:45:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
16:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
17:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
18:15:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
19:10:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
20:05:00 AMERICAN TARZAN : TARZAN MỸ
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
21:55:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
22:20:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
Lịch phát sóng Discovery Channel 12/8/2021