7:25 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 10/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 10/8/2021

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
01:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
04:20:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
04:45:00 GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
07:50:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
09:05:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:10:00 OFF THE HOOK: EXTREME CATCHES : VỪA MỚI BẮT: NHỮNG MẺ LƯỚI TUYỆT ĐỈNH
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
12:25:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
14:05:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
16:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
17:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
18:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
19:10:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
20:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:00:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
21:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
23:45:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
Lịch phát sóng Discovery Channel 10/8/2021