25/09/2023 - 1:40 PM

Lịch phát sóng Discovery 9/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 9/9/2023

00:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
00:40:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
01:35:00 CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NỮ HOÀNG CLEOPATRA
02:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00 HOUSE OF HAMMER (S1) : GIA TỘC HAMMER
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:00:00 GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
07:00:00 GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
07:50:00 GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
08:40:00 GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
09:30:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
10:20:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
11:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00 MARVELOUS CITY (S1) : THÀNH PHỐ DIỆU KỲ
13:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
17:20:00 POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
17:45:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
18:15:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
20:05:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
23:45:00 DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
Lịch phát sóng Discovery 9/9/2023