23/07/2024 - 6:46 PM

Lịch phát sóng Discovery 9/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 9/5/2024

01:35:00EXPEDITION UNKNOWN SPECIALS- GLOBAL GAME SHOW: HIDDEN TREASURES : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TẬP ĐẶC BIỆT
02:30:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
03:25:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (SPECIALS) (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN SPECIALS- GLOBAL GAME SHOW: HIDDEN TREASURES : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TẬP ĐẶC BIỆT
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (SPECIALS) (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
13:40:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
14:35:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
15:30:00RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
15:55:00RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
16:25:00POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
16:50:00POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
17:20:00THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
20:05:00KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
21:00:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
21:55:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
22:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
23:45:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
Lịch phát sóng Discovery 9/5/2024