26/02/2024 - 8:32 PM

Lịch phát sóng Discovery 9/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 9/10/2023

00:40:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
01:35:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
02:30:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
03:25:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
04:20:00STREET OUTLAWS: RACE NIGHT IN AMERICA (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: ĐUA ĐÊM Ở MỸ
05:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
05:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
06:00:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
07:00:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
07:25:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
07:50:00MAN MADE MARVELS CHINA (S1) : KỲ QUAN NHÂN TẠO TRUNG QUỐC
08:40:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:05:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:30:00AMERICAN MOBSTER: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: MAFIA MỸ
10:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
11:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
11:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
12:00:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
12:50:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00MAN MADE MARVELS CHINA (S1) : KỲ QUAN NHÂN TẠO TRUNG QUỐC
16:25:00GOLD IN SOUTHERN AFRICA : VÀNG Ở NAM PHI
18:15:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
19:10:00SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY (S1) : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
20:05:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
21:00:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
Lịch phát sóng Discovery 9/10/2023