04/03/2024 - 1:13 AM

Lịch phát sóng Discovery 8/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 8/9/2023

00:40:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
01:05:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
01:35:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:00:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:30:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
03:25:00KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
04:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
07:50:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:40:00KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
09:30:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
09:55:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
10:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
12:00:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:50:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
13:40:00BURIED ALIVE IN POMPEII: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: TRẬN NÚI LỬA CHÔN VÙI
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
16:25:00GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
17:20:00GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
19:10:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
19:35:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
20:05:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
21:55:00CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NỮ HOÀNG CLEOPATRA
22:50:00HOUSE OF HAMMER (S1) : GIA TỘC HAMMER
23:45:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
Lịch phát sóng Discovery 8/9/2023