22/07/2024 - 11:26 AM

Lịch phát sóng Discovery 8/7/2024

Lịch phát sóng Discovery 8/7/2024

00:40:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
01:35:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
02:30:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
03:25:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
04:20:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
05:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
05:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:25:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:50:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
08:40:00DEATH BY FAME (S2) : CHẾT VÌ NỔI TIẾNG
09:30:00BODY CAM (S5) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00TAIWAN SPIRIT: TABLE TENNIS (S1) : TINH THẦN ĐÀI LOAN: BÓNG BÀN
11:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:50:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
13:40:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
14:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00TAIWAN SPIRIT: TABLE TENNIS (S1) : TINH THẦN ĐÀI LOAN: BÓNG BÀN
15:55:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
16:25:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
19:10:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
19:35:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
20:05:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
21:00:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:55:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S6) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
22:50:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
23:45:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
Lịch phát sóng Discovery 8/7/2024