20/07/2024 - 4:53 PM

Lịch phát sóng Discovery 8/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 8/5/2024

00:40:00MAN VS. WILD (S1) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
01:35:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
02:30:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
03:25:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
07:50:00AUSSIE GOLD HUNTERS: MINE SOS (S1) : THỢ SĂN VÀNG NGƯỜI ÚC: GIẢI CỨU KHU MỎ
08:40:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
09:30:00MAN VS. WILD (S1) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
13:40:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
15:30:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:20:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
21:00:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
21:55:00EXPEDITION UNKNOWN SPECIALS- GLOBAL GAME SHOW: HIDDEN TREASURES : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TẬP ĐẶC BIỆT
22:50:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
Lịch phát sóng Discovery 8/5/2024