27/01/2023 - 7:11 PM

Lịch phát sóng Discovery 8/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 8/12/2022

00:10:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:15:00 AIR JAWS: TOP GUNS : CÁ MẬP NHẢY CAO: KỲ NGƯ SIÊU ĐẲNG
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S11) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
07:50:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
08:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
09:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
09:55:00 AIR JAWS: TOP GUNS : CÁ MẬP NHẢY CAO: KỲ NGƯ SIÊU ĐẲNG
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:00:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:25:00 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN
13:15:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
14:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
15:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
16:35:00 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN
17:25:00 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN
18:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
19:10:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY (S1) : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
19:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
20:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
21:00:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
21:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
22:50:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
23:45:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY (S1) : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
Lịch phát sóng Discovery 8/12/2022