26/02/2024 - 8:40 PM

Lịch phát sóng Discovery 8/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 8/10/2023

00:40:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
01:35:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
02:30:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
03:25:00SHARK WEEK: BELLY OF THE BEAST: FEEDING FRENZY (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: GIỮA BẦY QUÁI THÚ
04:20:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
05:10:00UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
05:35:00UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
06:00:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
07:50:00TBA
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
10:45:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
11:10:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
12:00:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
12:50:00SHARK WEEK: TROPIC JAWS (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP NHIỆT ĐỚI
13:40:00SHARK WEEK: JAWS VS THE MEG : TUẦN LỄ CÁ MẬP: HÀM CÁ MẬP ĐỌ SỨC VỚI MEGALODON
14:35:00AIR JAWS: FINAL FRONTIER (S1) : CÁ MẬP NHẢY CAO: BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG
15:30:00TBA
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
19:10:00MAN MADE MARVELS CHINA (S1) : KỲ QUAN NHÂN TẠO TRUNG QUỐC
20:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
21:00:00ANDES RESCUE: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: CUỘC CỨU HỘ TRÊN DÃY ANDES
21:55:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
23:45:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
Lịch phát sóng Discovery 8/10/2023