08/12/2022 - 6:26 AM

Lịch phát sóng Discovery 8/10/2022

Lịch phát sóng Discovery 8/10/2022

00:35:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
01:00:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
01:25:00 DEAD SILENT (S3) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 PHELPS VS SHARK : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
07:00:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
07:25:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO
07:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
08:15:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
08:40:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
09:05:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO
09:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
10:20:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
10:45:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
11:10:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
11:35:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
12:25:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
13:15:00 CAN VIDEO GAMES CHANGE THE WORLD (S1) : LIỆU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC THẾ GIỚI
14:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:55:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO
15:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:35:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
18:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
19:10:00 A KISS OF SWEETS (S1) : NỤ HÔN NGỌT NGÀO
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
23:45:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
Lịch phát sóng Discovery 8/10/2022