27/01/2023 - 5:54 PM

Lịch phát sóng Discovery 8/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 8/1/2023

00:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
01:25:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
02:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
03:05:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
03:55:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
04:45:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
05:35:00 NASA’S UNEXPLAINED FILES (S3) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
07:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
11:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
14:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
14:55:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
15:45:00 MAN VS. WILD (S1) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
18:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
19:10:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
20:05:00 TBA
21:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:55:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN SPECIAL- GLOBAL GAME SHOW : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRÒ CHƠI TOÀN CẦU
23:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
Lịch phát sóng Discovery 8/1/2023