23/07/2024 - 6:45 PM

Lịch phát sóng Discovery 7/7/2024

Lịch phát sóng Discovery 7/7/2024

00:40:00DEATH BY FAME (S2) : CHẾT VÌ NỔI TIẾNG
01:35:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
03:25:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
03:50:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
04:20:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
05:10:00LAKEFRONT BARGAIN HUNT RENOVATION (S1) : TÂN TRANG NHÀ NGHỈ LÝ TƯỞNG VEN HỒ
06:00:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
07:00:00SHORTY’S DREAM SHOP (S1) : XƯỞNG XE MƠ ƯỚC CỦA SHORTY
07:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
10:20:00BODY CAM (S5) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
11:10:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:50:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
13:40:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
14:35:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
15:30:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
16:25:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
17:20:00SHORTY’S DREAM SHOP (S1) : XƯỞNG XE MƠ ƯỚC CỦA SHORTY
18:15:00TAIWAN SPIRIT: TABLE TENNIS (S1) : TINH THẦN ĐÀI LOAN: BÓNG BÀN
18:40:00SUPER DAD (S1) : ÔNG BỐ SIÊU PHÀM
19:10:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
20:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
21:00:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
21:55:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
22:50:00DEATH BY FAME (S2) : CHẾT VÌ NỔI TIẾNG
23:45:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S6) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
Lịch phát sóng Discovery 7/7/2024