14/06/2024 - 6:26 AM

Lịch phát sóng Discovery 7/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 7/6/2024

01:35:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
02:30:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
03:25:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
04:20:00BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
05:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:30:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
10:20:00BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
11:10:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
12:00:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
12:50:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
13:15:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
13:40:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
16:25:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
17:20:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
18:15:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
19:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
19:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
20:05:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:00:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
21:30:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
22:00:00NICK & AARON CARTER: FALLEN IDOLS (S1) : NICK & AARON CARTER: THẦN TƯỢNG SA NGÃ
22:50:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
23:45:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
Lịch phát sóng Discovery 7/6/2024