20/04/2024 - 9:57 AM

Lịch phát sóng Discovery 7/4/2024

Lịch phát sóng Discovery 7/4/2024

01:35:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
02:30:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
04:20:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
05:10:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
06:00:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
07:00:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
07:50:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00HIGH SPEED CHASE (S1) : TRUY ĐUỔI TỐC ĐỘ CAO
11:10:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
12:00:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
12:50:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
13:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00ON THE ROAM (S1) : LÃNG DU
18:15:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
20:05:00SONG OF THE RAINFOREST (S1) : VŨ LÂM CHI CA
21:00:00JOHNNY VS AMBER: THE U.S. TRIAL (S1) : VỤ KIỆN JOHNNY VÀ AMBER: PHIÊN TÒA TẠI MỸ
21:55:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
22:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
23:45:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
Lịch phát sóng Discovery 7/4/2024