26/02/2024 - 10:12 PM

Lịch phát sóng Discovery 7/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 7/10/2023

00:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
00:40:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
01:05:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
01:35:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
02:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00AMERICAN MOBSTER: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: MAFIA MỸ
04:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
05:10:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:50:00HOW SILK RAILROAD WORKS (S1) : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
08:40:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
09:30:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
10:20:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
13:40:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
15:30:00HOW SILK RAILROAD WORKS (S1) : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
19:10:00TBA
20:05:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
Lịch phát sóng Discovery 7/10/2023