27/01/2023 - 5:17 PM

Lịch phát sóng Discovery 7/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 7/1/2023

00:35:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
01:25:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
10:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
11:35:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
12:25:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
13:15:00 TBA
14:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
14:55:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
19:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
23:45:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
Lịch phát sóng Discovery 7/1/2023