07/10/2022 - 5:07 PM

Lịch phát sóng Discovery 6/9/2022

Lịch phát sóng Discovery 6/9/2022

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 18)
01:25:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
02:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
03:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
04:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
05:35:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
07:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 3)
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 18)
09:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
10:45:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
11:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
11:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 3)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
13:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
14:05:00 LEGEND OF CROC GOLD (S1) : HUYỀN THOẠI KHO VÀNG DO CÁ SẤU CANH GIỮ
14:55:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
15:45:00 DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
16:35:00 DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
17:25:00 DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
20:05:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
21:00:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
21:55:00 LEGEND OF CROC GOLD (S1) : HUYỀN THOẠI KHO VÀNG DO CÁ SẤU CANH GIỮ
22:50:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
23:45:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
Lịch phát sóng Discovery 6/9/2022