23/07/2024 - 6:43 PM

Lịch phát sóng Discovery 6/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 6/6/2024

00:10:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
00:40:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
01:35:00THIS IS MARK ROBER (S1) : TÔI LÀ MARK ROBER
02:30:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
03:25:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
05:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
07:25:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
09:30:00THIS IS MARK ROBER (S1) : TÔI LÀ MARK ROBER
10:20:00BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
11:10:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
11:35:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
12:00:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
12:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
13:40:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
14:35:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
15:30:00RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
15:55:00RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
16:25:00POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
16:50:00POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
17:20:00THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
18:15:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
19:10:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
21:00:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
21:55:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
22:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
23:45:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
Lịch phát sóng Discovery 6/6/2024