20/07/2024 - 4:29 PM

Lịch phát sóng Discovery 6/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 6/5/2024

00:40:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
01:35:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
02:30:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
03:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
04:20:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
05:10:00FIRST IN HUMAN (S1) : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00FIRST IN HUMAN (S1) : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
07:50:00AUSSIE GOLD HUNTERS: MINE SOS (S1) : THỢ SĂN VÀNG NGƯỜI ÚC: GIẢI CỨU KHU MỎ
08:40:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
09:05:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
09:30:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S2) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00FIRST IN HUMAN (S1) : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
19:35:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
20:05:00OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP (S1) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL MIỀN ĐẤT ĐỎ
21:00:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:55:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
Lịch phát sóng Discovery 6/5/2024