26/05/2022 - 8:57 AM

Lịch phát sóng Discovery 6/5/2022

Lịch phát sóng Discovery 6/5/2022

00:35:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
01:25:00 WORLD’S GREATEST CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC Ô TÔ ĐỈNH NHẤT THẾ GIỚi
02:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
03:05:00 THE WORLD’S BIGGEST DRUG LORD: TSE CHI LOP : ÔNG TRÙM MA TÚY LỚN NHẤT THẾ GIỚI: TẠ CHÍ LẠC
04:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
05:35:00 GOLD RUSH 7 (S7) : TÌM VÀNG (PHẦN 7)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
08:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
09:05:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
09:55:00 WORLD’S GREATEST CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC Ô TÔ ĐỈNH NHẤT THẾ GIỚi
10:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
12:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
13:15:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
14:05:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR EXTRATERRESTRIALS (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM SỰ SỐNG NGOÀI TR
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR THE YETI (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM NGƯỜI YETI
15:45:00 ALL ON THE LINE (S1) : MẺ CÂU SINH TỬ (PHẦN 1)
16:35:00 CAL FIRE (S1) : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
17:25:00 MAN VS BEAR (S1) : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
18:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
19:10:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
20:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
21:00:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR EXTRATERRESTRIALS (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM SỰ SỐNG NGOÀI TR
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR THE YETI (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM NGƯỜI YETI
23:45:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
Lịch phát sóng Discovery 6/5/2022