20/04/2024 - 11:59 AM

Lịch phát sóng Discovery 6/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 6/3/2024

00:40:00MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
01:35:00STAR VS. FOOD SURVIVAL (S1) : NGÔI SAO ĐỐI ĐẦU ẨM THỰC: SINH TỒN
02:30:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
03:25:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (SPECIALS) (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
10:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
11:10:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
13:40:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
14:35:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
20:05:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
21:55:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00EXPEDITION UNKNOWN: OVER THE EDGE : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
23:45:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN

 

Lịch phát sóng Discovery 6/3/2024