09/02/2023 - 4:06 PM

Lịch phát sóng Discovery 6/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 6/11/2022

00:35:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
02:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
03:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
03:55:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
04:45:00 BODY BIZARRE (S5) : CƠ THỂ KỲ LẠ
05:35:00 NASA’S UNEXPLAINED FILES (S1) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
06:35:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
07:25:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
11:35:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
13:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
14:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
14:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
15:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
18:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
19:10:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
20:05:00 HOW SILK RAILROAD WORKS (S1) : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
21:00:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
21:25:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
21:55:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
22:50:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
23:45:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
Lịch phát sóng Discovery 6/11/2022