03/10/2023 - 7:50 AM

Lịch phát sóng Discovery 5/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 5/9/2023

00:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
04:20:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
05:10:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
06:00:00 GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
07:00:00 AIR JAWS: FINAL FRONTIER (S1) : CÁ MẬP NHẢY CAO: BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG
07:50:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
11:10:00 AIR JAWS: FINAL FRONTIER (S1) : CÁ MẬP NHẢY CAO: BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG
12:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:50:00 POOL KINGS (S6) : VUA BỂ BƠI
13:15:00 POOL KINGS (S6) : VUA BỂ BƠI
13:40:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
14:35:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
15:30:00 EXPEDITION X (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
16:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
17:20:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
19:10:00 DEADLIEST CATCH : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
20:05:00 POOL KINGS (S6) : VUA BỂ BƠI
20:30:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
21:00:00 DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
21:55:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
22:50:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
23:45:00 DEADLIEST CATCH : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
Lịch phát sóng Discovery 5/9/2023